SAMEN WERKEN AAN BETER

Kwaliteitsbeleid staat hoog op de agenda

In Regie op onderwijskwaliteit, op weg naar kwaliteitsverbetering beschrijven we de kwaliteitszorg van Stichting Bravoo. We geven aan op welke manier we middels de kwartaalgesprekken, audits en de BMK (Bravoo Monitor Kwaliteit) steeds bezig zijn met het nóg beter maken van de kwaliteit op onze scholen. Dit document is nog in ontwikkeling.

 

Voor het meest actuele bestuursonderzoek door de onderwijsinspectie en voor de specifieke schoolrapporten verwijzen we naar de site van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo