voor- en naschoolse opvang

Op OBS De Biezenkring wordt op locatie voorzien in voorschoolse & naschoolse opvang van kinderen door de Tovertuin.

 

Er wordt ook samengewerkt met een aantal organisaties die de buitenschoolse opvang op andere locaties organiseren:

Kindcentrum Petitos

Sport BSO Flekss

Kindercentrum KID

 

Ten slotte zijn er ook particuliere opvangouders die kinderen van OBS De Biezenkring na 14.15 uur ophalen.

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo