EEN SFEERVOLLE SCHOOL WAAR VEEL WORDT GELEERD

Kernwaarden geven richting

OBS De Biezenkring is een school voor openbaar onderwijs waar kinderen zich, onder begeleiding van een enthousiast team, kunnen ontwikkelen tot sociaalvaardige, autonome en leergierige jongvolwassenen. Deze kernwaarden maken duidelijk waar OBS De Biezenkring voor staat. Ze vormen een waardevolle leidraad en worden binnen de school dagelijks gehanteerd in de omgang met leerlingen, ouders en leerkrachten.

EEN TOP-SCHOOL MET TOP-ONDERWIJS

TOP staat voor Talent, Ontwikkeling en Persoonlijk

OBS De Biezenkring heeft oog voor ieders Talent. We zorgen ervoor dat kinderen hun talenten binnen de school goed tot uiting kunnen brengen en ontwikkelen. Op die manier voelen leerlingen zich competent in de breedste zin van het woord.

OBS De Biezenkring koestert de optimale Ontwikkeling van kinderen. We staan ervoor dat kinderen zich op het gebied van lezen, rekenen en taal optimaal ontwikkelen. Hierbij geven we de autonomie die passend is bij de persoonlijkheid van het kind. We maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun leerproces.

OBS De Biezenkring is Persoonlijk. We stemmen onze pedagogische aanpak af op de persoonlijke behoeften van kinderen. Op die manier komen zij met veel plezier naar school en voelen ze zich veilig. Om goed aan te kunnen sluiten op de behoefte van kinderen, is de samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders heel belangrijk. Op OBS De Biezenkring wordt dan ook nadrukkelijk geïnvesteerd in een positieve relatie met kinderen en ouders.

De Biezenkring is TOP!

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo