EEN SFEERVOLLE SCHOOL WAAR VEEL WORDT GELEERD

Kernwaarden geven richting

 

OBS De Biezenkring is een school voor openbaar onderwijs waar kinderen zich, onder begeleiding van een enthousiast team, kunnen ontwikkelen. Deze kernwaarden maken duidelijk waar OBS De Biezenkring voor staat. Ze vormen een waardevolle leidraad en worden binnen de school dagelijks gehanteerd in de omgang met leerlingen, ouders en leerkrachten.

We hebben oog voor ieders talent. We zorgen ervoor dat kinderen hun talenten binnen de school goed tot uiting kunnen brengen en ontwikkelen. Op die manier voelen leerlingen zich competent in de breedste zin van het woord.

Talent

 

 

We streven naar de optimale ontwikkeling van kinderen op het gebied van lezen, rekenen en taal. We dagen onze leerlingen uit om betekenisvolle kennis op te doen. Op die manier wordt de opgedane kennis “tot leven” gebracht.

Ontwikkeling

 

 

We geloven in kansen voor leerlingen, situaties in de school en in de omgeving. Door samenwerking met ouders, leerlingen en andere belanghebbende partijen zoeken we naar de kansen waar onze leerlingen profijt van hebben.

Kansen

 

We geloven in een persoonlijke benadering van kinderen en hun ouders. We stemmen onze pedagogische aanpak af op de persoonlijke behoeften van kinderen. Op die manier komen zij met veel plezier naar school en voelen ze zich veilig.

Persoonlijk

 

 

Door samen te werken kan op school optimaal worden afgestemd wat voor u en uw kind belangrijk is. Daarnaast geloven we dat het belangrijk is dat kinderen leren samenwerken met elkaar.

Samen

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo