MET ELKAAR MEER MOGELIJK MAKEN

Samenwerking met oudervereniging

OBS De Biezenkring heeft een bijzonder actieve oudervereniging. Zij organiseert verschillende activiteiten en ondersteunt bij de uitvoering hiervan op OBS De Biezenkring. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het team van OBS De Biezenkring.

De ondersteuning van activiteiten wordt vormgegeven door verschillende werkgroepen die zich bezig houden met bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstmis, de jaarlijkse sportdag, carnaval, het schoolreisje en de schoolfotograaf. Twee OV-leden en twee leerkrachten bereiden deze activiteiten voor. De OV vergadert één keer per maand.

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding bij de oudervereniging, kunt u contact opnemen via ov.biezenkring@stichtingbravoo.nl

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo