Optimale ontwikkeling door doelgericht onderwijs

 

OBS De Biezenkring is gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen op het gebied van opbrengsten. We werken met actuele leermethodes. Daarin zijn recente wetenschappelijke inzichten verwerkt wat de effectiviteit van een lesmethode op de opbrengsten bij kinderen verhoogd. Voor effectief onderwijs zijn goede lesmethodes belangrijk, maar nog belangrijker is de kwaliteit van de vaardigheden van de leerkrachten. Vanuit stichting Bravoo wordt gewerkt met een kwaliteitsbeleid wat er aan bijdraagt dat leerkrachten goed onderwijs geven.

‘Wanneer een kind een prachtige fiets krijgt, wil dat niet zeggen dat dit kind meteen kan fietsen.
Het gaat erom dat je leert hoe je moet fietsen’

Technisch lezen met Veilig leren lezen en Estafette

Voor technisch lezen gebruiken we in groep 3 de methode Veilig leren lezen en in hogere groepen de daarop aansluitende methode Estafette. Deze leesmethodes maken gebruik van ‘herhaald lezen’ en ‘leesinstructie’. Uit onderzoek van Smits (2012) en Vernooy (2009) blijkt dat dit effectieve lesonderdelen zijn om kinderen vlot en vloeiend te leren lezen. In de opbouw van het leesonderwijs wordt tot en met groep 6 overwegend geïnvesteerd in technisch lezen. Een kind kan de woorden dan hardop lezen. In de groepen 7 en 8 ligt het accent veel meer op het begrijpend en studerend lezen. Een kind begrijpt wat hij leest.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Iedere week krijgen leerlingen een speciaal gemaakte tekst met opdrachten en vragen. De teksten zijn op het leesniveau van de leerlingen. De teksten hebben betrekking op een onderwerp wat de voorgaande week in het nieuws was. Hierdoor leren de leerlingen ook veel over de wereld om hen heen.

Spelling en taal met Staal

De methode Staal wordt op OBS De Biezenkring gebruikt voor het spelling- en taalonderwijs. Deze methode is gebaseerd op het directe instructiemodel. Bij het onderdeel taal werken de kinderen met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Bij de afsluiting van een taalthema wordt door de kinderen een eindproduct gemaakt. Dat kan een krantenartikel zijn, maar ook een presentatie of sportverslag.

Presenteren is een belangrijke vaardigheid in de huidige maatschappij. Met Staal ontwikkelen kinderen deze vaardigheid stap voor stap. Ze leren hoe ze hun presentatie het best kunnen voorbereiden en aan welke eisen ze moeten voldoen. Staal werkt met de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van S. Schraven (A. Bosman) voor het spellingsonderwijs. Dagelijks hebben leerlingen een instructie-dictee en worden de spellingregels getraind.

Rekenen met Wereld in Getallen en Gynzy

Voor het rekenonderwijs wordt gebruik gemaakt van een combinatie van Wereld in Getallen en Gynzy (bovenbouw). Wereld in Getallen is een methode waarbij boeken en schriften worden gebruikt. Gynzy is het digitale platform waarbij de kinderen een deel van hun rekenwerk op iPads kunnen maken. Leerlingen gebruiken dan uitrekenschriften en voeren de uitkomsten in op de iPad.

De software van Gynzy maakt het mogelijk dat alle kinderen verwerkingsstof hebben op het niveau wat het best bij hen past. Dat voorkomt dat lLeerlingen rekenwerk krijgen dat te makkelijk of te moeilijk is.

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo