Persoonlijke afstemming

 

In de kring voelt iedereen zich veilig

Op OBS De Biezenkring vinden we het erg belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen. De kring die in de klas wordt gemaakt, vormt als het ware het podium van de veilige groep.

 

Goed contact met ouders

We streven ernaar om laagdrempelig contact te hebben met ouders, bij voorkeur face-to-face. Goed contact met ouders is nodig om de pedagogische aanpak van kinderen optimaal te kunnen afstemmen. Teamleden van OBS De Biezenkring hebben dan ook een ‘kort lijntje’ met ouders wanneer dat nodig is.

Tijdens de welkomgesprekken, die aan het begin van het jaar worden gevoerd, maken de ouders met hun kind kennis met de leerkracht.

 

 

‘Door met het kind zelf te praten, voelt een kind zich serieus genomen’

Kindgespekken

Tijdens de kindgesprekken bespreekt de leerkracht samen met een leerling hoe het kind zich voelt op school en wat mogelijk ontwikkelpunten zijn. Deze kindgesprekken vinden twee keer per jaar plaats. Hiervoor wordt, vanaf groep 4, onder meer gebruik gemaakt van een Ik-cirkel.
Op deze cirkel geeft een leerling zelf op onderdelen een waardering aan; wat kan ik al goed, wat moet ik nog leren en wat heb ik daarvoor nodig?

 

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo