MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Stichting Bravoo, als speciale bovenschoolse voorziening, de Plusklas ingericht. In de plusklas op OBS De Biezenkring komen de leerlingen met extra talenten van alle scholen uit Dongen op dinsdagmiddag bijeen. Zij krijgen dan uitdagend onderwijs geboden door een leerkracht met ruime expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden, ontmoeten van gelijkgestemde leeftijdsgenoten, versterken van de executieve functies en aandacht voor metacognitieve vaardigheden. Op deze wijze willen wij deze leerlingen leren leren, leren denken en leren leven.

Geen enkel kind is hetzelfde

Meer- en hoogbegaafde kinderen met een goede en zelfstandige werkhouding komen in aanmerking voor de Plusklas. Hiermee bieden we zelfstandige en gemotiveerde CITO-A leerlingen van groep 5 t/m 8 graag extra uitdaging.

Naast het reguliere schoolwerk krijgen deze kinderen extra uitdaging bij het thematisch werken en door differentiatie tijdens de reguliere lessen. Zo kunnen ook zij hun talent nog beter ontwikkelen.

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo