Onderzoekend

&

ontwerpend leren

 

Op OBS De Biezenkring wordt structureel aandacht besteed aan het onderzoekend & ontwerpend leren. Tijdens de “onderzoeksweken” en de “onderzoeksmiddagen” staan de twee cycli van het onderzoekend en ontwerpend leren centraal.

Door het werken vanuit het kader van “onderzoekend & ontwerpend leren” ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals:

 

 

 

‘Het is zo leuk om je kleinkind op het podium te zien staan’
  • onderzoeken en experimenteren
  • creatief denken
  • kritisch denken
  • plannen
  • samenwerken
  • reflecteren
  • presenteren

 

Tijdens het presenteren van het onderzoek of ontwerp, laten kinderen zien wat zij in de klas gedaan/gemaakt hebben. Tijdens deze presentaties worden vaak ouders/grootouders uitgenodigd. Het is voor de kinderen en hele spannende, maar leerzame ervaring om zelf op een podium in de schijnwerpers te staan.

 

Onderzoeksweken

‘Kinderen zijn heel serieus en enthousiast aan het werken’

Tijdens de onderzoeksweken gaan alle klassen van De Biezenkring aan de hand van een thema fanatiek aan de slag. Jaarlijks worden er actuele thema’s gekozen die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Op die manier komt “kennis tot leven” en is de betrokkenheid van de kinderen groot. Tijdens deze onderzoeksweken betrekken we, wanneer mogelijk, ook externen met kennis van het specifieke thema.

Onderzoeksmiddagen

 

 

Tijdens deze middagen voeren kinderen een onderzoeks- of ontwerp-opdracht uit, die in een middag is afgerond. Jaarlijks heeft iedere groep tien onderzoeksmiddagen. Een van deze middagen bestaat uit een bezoek aan een bedrijf; een bakker of garage bijvoorbeeld. Daarnaast gaat iedere groep een keer per jaar naar “Let’s play” in de Overlaat. Op die manier maken leerlingen kennis met een aantal technische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld robotisering.

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo