LEERLINGEN HEBBEN EEN EIGEN STEM

Leerlingen optimaal betrokken bij de school

De leerlingenraad is er om de belangen van de leerlingen op school te behartigen. Als leerlingen ideeën of opmerkingen hebben, dan kunnen ze hiermee bij de leerlingenraad terecht. De leerlingenraad van OBS De Biezenkring is in 2018-2019 van start gegaan. Een tiental fanatieke vertegenwoordigers van groep 6, 7 en 8 komen maandelijks bij elkaar om mee te denken over het beleid op onze school. Ieder schooljaar wordt de leerlingenraad aangevuld met nieuwe leerlingen uit groep 6.

Actief burgerschap wordt bevorderd

De leerlingenraad is, naast een vast aanspreekpunt voor alle leerlingen, ook een erg leerzame ervaring voor de leerlingen zelf. Zo leren de kinderen om actief na te denken over hoe het op school in zijn werk gaat; zijn er zaken die goed gaan of wat kan juist verbeterd worden?

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo