Kinderen voelen
zich thuis op
OBS De Biezenkring

uitdagend onderwijs
brengt kennis tot leven

OBS De Biezenkring is een openbare basisschool in de wijk De Biezen in Dongen. Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich altijd welkom voelen. Met enthousiasme en kundigheid geven leerkrachten de kinderen de veiligheid en het vertrouwen dat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Hierbij worden moderne, effectieve lesmethodes gebruikt. Door kinderen uit te dagen een onderzoekende houding aan te nemen, wordt kennis tot leven gebracht. Tijdens onderzoeksmiddagen en onderzoeksweken leren kinderen hoe ze samen betekenisvolle onderwerpen kunnen bestuderen.

Persoonlijk

Lees meer >>

Doelgericht

Lees meer >>

Onderzoekend

Lees meer >>

Samen met de ouders staan we voor de ontwikkeling van de kinderen. Leerkrachten op de Biezenkring hechten dan ook veel waarde aan een goede samenwerking met ouders en leerlingen.

Met elkaar maken we van OBS De Biezenkring een fijne basisschool waar kinderen veel leren. En waar ze samen met klasgenoten en leerkrachten een ontzettend leerzame en plezierige schooltijd hebben.

 

OBS De Biezenkring is onderdeel van Stichting Bravoo