Team

ENTHOUSIAST EN VERTROUWD Een TOP-team staat voor de leerlingen klaar Betrokkenheid en gedrevenheid van het team zijn belangrijke voorwaarden voor het bieden van TOP-onderwijs. Op OBS De Biezenkring wordt dan ook structureel gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Samen leren en werken is voor ons vanzelfsprekend. Leerkrachten inspireren en ondersteunen elkaar voortdurend. Dit resulteert in het TOP-team […]

Missie en visie

EEN SFEERVOLLE SCHOOL WAAR VEEL WORDT GELEERD Kernwaarden geven richting OBS De Biezenkring is een school voor openbaar onderwijs waar kinderen zich, onder begeleiding van een enthousiast team, kunnen ontwikkelen tot sociaalvaardige, autonome en leergierige jongvolwassenen. Deze kernwaarden maken duidelijk waar OBS De Biezenkring voor staat. Ze vormen een waardevolle leidraad en worden binnen de school […]

TOP-onderwijs

OOG VOOR DE ‘T’ VAN TALENT Talentontwikkeling wordt zichtbaar Op OBS De Biezenkring worden kinderen aangezet om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien. Het betreft talenten op het gebied van acteren op het podium tijdens de vieringen, het onderzoekend en ontdekkend leren tijdens de TOP-ochtenden en het ontwikkelen van technische kennis en vaardigheden […]

Plusklas

EXTRA UITDAGING VOOR MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN De Plusklas biedt uitdagend onderwijs Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Stichting Bravoo, als speciale bovenschoolse voorziening, de Plusklas ingericht. In de plusklas op OBS De Biezenkring komen de leerlingen met extra talenten van alle scholen uit Dongen op dinsdagmiddag bijeen. Zij krijgen dan uitdagend onderwijs geboden […]