Let’s play doeklas

let’s play Talenten ontdekken en ontwikkelen Een samenwerking met SG de Overlaat. Een inspirerende en prikkelende plek waar kinderen zich keer op keer kunnen verwonderen. Binnen Let’s Play wordt gewerkt met 7 thema’s die gelinkt zijn aan de VMBO-profielen: Logistiek Robotica Natuur science Programmeren Produceren Marktplein Design. Een interessant programma voor denkers en doeners Let’s […]

Onderzoekend & ontwerpend leren

Onderzoekend & ontwerpend leren   Op OBS De Biezenkring wordt structureel aandacht besteed aan het onderzoekend & ontwerpend leren. Tijdens de “onderzoeksweken” en de “onderzoeksmiddagen” staan de twee cycli van het onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Door het werken vanuit het kader van “onderzoekend & ontwerpend leren” ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals:       ‘Het […]

Doelgericht onderwijs

Optimale ontwikkeling door doelgericht onderwijs   OBS De Biezenkring is gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen op het gebied van opbrengsten. We werken met actuele leermethodes. Daarin zijn recente wetenschappelijke inzichten verwerkt wat de effectiviteit van een lesmethode op de opbrengsten bij kinderen verhoogd. Voor effectief onderwijs zijn goede lesmethodes belangrijk, maar nog belangrijker […]

Persoonlijke afstemming

Persoonlijke afstemming   In de kring voelt iedereen zich veilig Op OBS De Biezenkring vinden we het erg belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen. De kring die in de klas wordt gemaakt, vormt als het ware het podium van de veilige groep.   Goed contact met ouders We […]

Team

ENTHOUSIAST EN VERTROUWD Een top-team staat voor de leerlingen klaar Betrokkenheid en gedrevenheid van het team zijn belangrijke voorwaarden voor het bieden van goed onderwijs. Op OBS De Biezenkring werken we dan ook structureel aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.Samen leren en werken is voor ons vanzelfsprekend. Leerkrachten inspireren en ondersteunen elkaar voortdurend. Dit resulteert […]

Missie en visie

EEN SFEERVOLLE SCHOOL WAAR VEEL WORDT GELEERD Kernwaarden geven richting   OBS De Biezenkring is een school voor openbaar onderwijs waar kinderen zich, onder begeleiding van een enthousiast team, kunnen ontwikkelen. Deze kernwaarden maken duidelijk waar OBS De Biezenkring voor staat. Ze vormen een waardevolle leidraad en worden binnen de school dagelijks gehanteerd in de […]

Meer- en hoogbegaafdheid

MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Stichting Bravoo, als speciale bovenschoolse voorziening, de Plusklas ingericht. In de plusklas op OBS De Biezenkring komen de leerlingen met extra talenten van alle scholen uit Dongen op dinsdagmiddag bijeen. Zij krijgen dan uitdagend onderwijs geboden door een leerkracht met ruime expertise op het […]