Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Schooltijden

ELKE DAG WEER OP TIJD IN DE KLAS Schooltijden In onderstaand schema vindt u de schooltijden op OBS De Biezenkring. Tijdens de lunch en de ochtendpauze verwachten we dat de kinderen gezonde lunches en tussendoortjes mee naar school nemen. De leerlingen lunchen met hun leerkracht in de klas. Op het schoolplein is een kraan-water-tappunt aangelegd; […]

Schoolgids

DOWNLOAD HIER DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids van OBS De Biezenkring is alle belangrijke informatie over de school samengebracht. U vindt er uitgebreide informatie over de organisatie en het onderwijs op onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof en klachten en dergelijke. Een erg handig overzicht […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES EN FEESTDAGEN Eerste schooldag Maandag 28 augustus 2023 start het nieuwe schooljaar. Schoolvakanties In het schooljaar 2023-2024 zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 16 oktober tot en met 20 oktober 2023 Kerstvakantie 25 december 2023 tot en met 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie 12 februari tot en met 16 februari 2024 Meivakantie 22 […]

Leerlingenraad

LEERLINGEN HEBBEN EEN EIGEN STEM Leerlingen optimaal betrokken bij de school De leerlingenraad is er om de belangen van de leerlingen op school te behartigen. Als leerlingen ideeën of opmerkingen hebben, dan kunnen ze hiermee bij de leerlingenraad terecht. De leerlingenraad van OBS De Biezenkring is in 2018-2019 van start gegaan. Een tiental fanatieke vertegenwoordigers […]

Oudervereniging

MET ELKAAR MEER MOGELIJK MAKEN Samenwerking met oudervereniging OBS De Biezenkring heeft een bijzonder actieve oudervereniging. Zij organiseert verschillende activiteiten en ondersteunt bij de uitvoering hiervan op OBS De Biezenkring. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het team van OBS De Biezenkring. De ondersteuning van activiteiten wordt vormgegeven door verschillende werkgroepen die zich bezig houden met […]

Medezeggenschapsraad

VERANTWOORDELIJKHEID SAMEN DELEN Medezeggenschapsraad OBS De Biezenkring Een schooldirecteur kan niet zomaar zijn gang gaan op school. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn directies verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad, afgekort MR. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad (OR) in bedrijven, met dat verschil, dat […]